EMG laboratoř MUDr. Jiří Mlejnek

MUDr. Jiří Mlejnek

Absolvent lékařské fakulty v Brně. Po promoci v r. 1979 sekundář na neurologickém oddělení v Lomnici nad Popelkou. První atestace z neurologie v r. 1982, druhá v r. 1987 (tématem atestační práce bylo zvýšení sensitivity emg vyšetření u syndromu karpálního tunelu porovnáváním hodnot n.medianus s analogickými hodnotami n.ulnaris). Od r. 1991 do r. 2006 primář na neurologii v Lomnici nad Popelkou a po přestěhování oddělení v Jilemnici. Práce v EMG laboratoři od r. 1981 a od r. 1985 i v EEG laboratoři. Od r. 2006 na celý úvazek v EMG laboratoři.