EMG laboratoř MUDr. Jiří Mlejnek

Historie a všeobecné informace o laboratoři

EMG laboratoř byla založena v r. 1981 při neurologickém oddělení v Lomnici nad Popelkou. Od r. 1994 je privátní. Byl používán EMG přístroj Medicor M-42. Později doplněn o analogově-digitální převodník a signál byl počítačově zpracováván. Na část vyšetření je tento přístroj používán dodnes. Od r. 1983 bylo zavedeno rutinní vyšetřování vláken sensitivních nervů. V prvních letech činnosti laboratoře bylo ročně vyšetřováno kolem 200 pacientů. Dnes to je přibližně 1500 pacientů za rok.

Foto 1

V poslední době je používán čtyřkanálový EMG přístroj Alien TruTrace4. Od počátku existence laboratoře jsou preferovány techniky používající k registraci signálu povrchové elektrody. Pokud je nutno vyšetření doplnit i jehlovou elektrodou, jsou v současné době používány prakticky výhradně jehlové EMG elektrody na jedno použití. Pro většinu nejběžnějších vyšetření má laboratoř stanoveny vlastní normy.

Foto 1